Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL I OBJECTE

La present pàgina web (https://pastisseriaforndelprogres.cat/) és propietat de BONPA,S.A., amb domicili a Historiador Cardús, 113 - 08226 Terrassa, Barcelona.
Aquest avís legal i el seu ús general té com a objecte establir les condicions generals que regulen l'accés a l'esmentada pàgina web i el seu ús general per part de tots els usuaris. Això implica necessàriament l'acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest avís.
És per això que BONPA,S.A. recomana als usuaris que les llegeixin detinguda i atentament cada vegada que vulguin entrar a l'esmentada pàgina i fer ús, ja que aquestes condicions poden ser modificades.
En aquest sentit, BONPA,S.A. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d'aquestes disposicions d'accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i la configuració del seu pàgina web.
Així mateix, BONPA,S.A. es reserva el dret d'interrompre l'accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. No es podran exigir responsabilitats a BONPA,S.A. en aquest sentit.

ÚS DE LA PÀGINA WEB

La utilització de la pàgina web per part de qualsevol persona atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, les activitats, els productes o els serveis que BONPA,S.A. posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o als l'ordre públic i, en general, fer un ús conforme a aquestes condicions generals.
BONPA,S.A. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

ENLLAÇOS A LA PÀGINA WEB

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un enllaç des de la pàgina web de BONPA,S.A. fins a la seva pròpia haurà d'estar prèviament autoritzat amb aquest efecte i per escrit per BONPA,S.A.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara en endavant, els 'continguts'), són propietat intel·lectual de BONPA,S.A. o si escau de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de BONPA,S.A. o, si escau, de tercers. L'usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de BONPA,S.A. o de tercers. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la pàgina web, llevat dels casos en què estigui legalment permès , és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d'aquestes condicions, així com un delicte castigat d'acord amb el Codi penal. En cap cas BONPA,S.A. serà responsable de les possibles infraccions en matèria de propietat intel·lectual o industrial que pogués cometre qualsevol usuari de la web.

PUBLICITAT

A la pàgina web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. BONPA,S.A. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que hi pugui haver en els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

RESPONSABILITAT

En qualsevol cas, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que BONPA,S.A. pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal o, si escau, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

ACCÉS A LA PÀGINA WEB

BONPA,S.A. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus per a l'usuari que s'hagin produït a causa d'errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions i que provoquin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'servei de la pàgina web durant la prestació d'aquest servei o amb caràcter previ.

QUALITAT DEL SERVEI

L'accés al portal no implica l'obligació per part de BONPA,S.A. de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. BONPA,S.A. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació de servei del portal.

CONTINGUTS

BONPA,S.A. posarà els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de l'informació subministrada. BONPA,S.A. no es responsabilitza de les decisions preses a partir de l'informació subministrada al portal ni dels danys i perjudicis per a l'Usuari o per a tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.

ENLLAÇOS O LINKS

El servei d'accés al portal inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En cap cas, l'existència de links o enllaços no ha de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació, promoció o identificació de BONPA,S.A. amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts. BONPA,S.A. no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i / o serveis dels enllaços ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a BONPA,S.A.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions d'accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i BONPA,S.A. acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.Tornar

Aquesta pàgina web fa servir cookies

S'utilitzen cookies pròpies i de tercers per a fins analítics. Pots obtenir més informació consultant la Política de Cookies

TOP